RETOURINFORMATIE

Hoe kan ik mijn artikel(en) retourneren?
Neem contact met ons op via het contactformulier om het artikel aan te melden voor retourverzending. Je ontvangt van ons de retourinformatie. Let op; gepersonaliseerde items kunnen niet retour, omdat deze ontwerpen persoonsgebonden zijn.

Mag ik mijn artikel(en) retourneren?
Je hebt 14 dagen om aan te geven dat je wilt retourneren. Mocht je meerdere producten in één keer besteld hebben, dan begint de termijn te lopen nadat je het laatste artikel hebt ontvangen. Vanaf het moment dat je hebt aangegeven je artikel te willen retourneren moet je het binnen 14 dagen versturen.
Meer informatie over het herroepingrecht kun je vinden op de pagina met Algemene Voorwaarden.

Welke artikelen mogen niet geretourneerd worden?
Niet alle producten mogen geretourneerd worden. Bijvoorbeeld:
– Maatwerk producten / producten die een gepersonaliseerd karakter hebben. (Bijvoorbeeld gepersonaliseerde welkomstborden en custom-made welkomstborden of overige gepersonaliseerde artikelen die speciaal ontwerpen zijn voor de klant).

Waar moet mijn retourzending aan voldoen?
– Stuur de producten bij voorkeur terug in de doos waarin de bestelling afgeleverd is.
– Stuur de producten terug in een zo origineel mogelijke verpakking.
– Wij verzoeken een ingevuld retourformulier mee te sturen.
– Indien er schade is ontstaan aan het product dan ben je als klant verantwoordelijk voor de waardevermindering. Uiteraard is het wel toegestaan om het product te beoordelen. Twijfel je over de retourmogelijkheden dan kun je contact met ons opnemen om dit te bespreken.

Wat als het bezorgde artikel kapot is?
Ons advies is om het artikel direct bij ontvangst te controleren op mankementen. Wanneer blijkt dat het artikel is beschadigd, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons via het contactformulier.

Hoe kan ik een artikel retourneren?
Stap 1: Neem contact met ons op via het contactformulier om het artikel aan te melden voor retourzending.

Stap 2: Doe de producten die je retour wilt zenden terug in een stevige doos.

Stap 3: Voeg het retourformulier toe.

Stap 4: Stuur het pakket naar ons toe.

Stap 5: Bewaar je bewijs van retourzending goed.

Stap 6: Wij nemen jouw retour in ontvangst en regelen de afhandeling.

Wie betaalt de kosten van de retourzending?
De klant betaalt de verzendkosten voor het retourneren van artikelen die in aanmerking komen voor retourneren conform ons retourbeleid.

Welk bedrag krijg ik terug?
Je krijgt, wanneer de retour voldoet aan de retourvoorwaarden, de aankoopwaarde van het product geretourneerd.

Hoe lang duurt het voordat ik het terug te storten bedrag op mijn rekening heb staan?
Binnen 7 dagen na goede ontvangst van de retourzending dient het bedrag op uw rekening te staan.

Informatie over herroepingsrecht
Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van ons retourformulier. Ook kun je gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.